Historie

Fakkelmannen i Øyer ved Hafjell har etter hvert fått en lang historie.

Fra NRK sine arkiver ligger et morsomt innslag fra 1993 som ble vist i programmet Norge Rundt:

https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/FHLD50000493/17-12-1993#t=5m58s

«Fakkelmannen i Øyer kommune er en figur utformet av et hogstfelt, med form som en stilisert mann som løper med en fakkel. Formasjonen ligger på vestsiden av dalen, og er lett synlig fra Hafjell Alpinsenter på østsiden av dalen. Den ble laget i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994, og planen var å plante ny skog samme året. Allikevel er figuren godt synlig per 2011. Figuren har blitt vedlikeholt jevnlig for at kontrasten med den omkringliggende vegetasjonen ikke skal bli for lav slik at figuren forsvinner helt. Økonomiske interesser i den omkringliggende skogen har gjort at figuren har blitt debattert ved ulike anledninger siden 1994.

Fakkelmannen begynte som et ideprosjekt i designseksjonen i LOOC. Skissen som LOOC hadde tegnet ble positivt tatt imot hos rådmann Svein Rønning og skogbrukssjef Carl Olav Holen. Hogstflaten som utgjør Fakkelmannen ble konstruert av Jan Reyer Elders ved Gjøvik Ingeniør Høgskole -Skog. Ved hjelp av en digital terrengmodell ble yttergrensene for hogstflaten konstruert.

Som den ideelle posisjonen for å se på Fakkelmannen ble starthuset for slalåm midt på Hafjell-anlegget valgt. Hogstflaten er synlig fra store områder men dimensjonene endrer seg gradvis avhengig av ståsted.

Utformingen var ikke så korrekte som LOOC ønsket. I konstruksjonen ble det tatt hensyn til stabiliteten i den gjenstående skogen. Dette førte til at området i armhulen og i skrittet ble utvidet.»

Fra Wikipedia

De siste opptak på NRK fra Fakkelmannen er når Linda Eide, programleder i den populære programserien Norske attraksjoner besøker Fakkelmannen.

Denne ble til da noen av grunneieren ønsket å ta ut tømmer fra sin skog i Fakkelmannen.

Klikk for å se: https://tv.nrk.no/serie/norsk-attraksjon/DVFJ67007309/sesong-3/episode-3#t=49s